Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Bezbednosna naredba

Četvrtak, 19.03.2020.
Bezbednosna naredba

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 19. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu broj 02/2020, koja se odnosi na operatere koji obavljaju javni avio-prevoz iz oblasti sa visokim rizikom od širenja virusa  Covid-19.
 
Razlog izdavanja Bezbednosne naredbe je umanjenje rizika od moguće zaraze putnika virusom Covid-19 koje može da nastane usled korišćenja vazduhoplova na letovima koji se obavljaju na aerodromima koji se nalaze u oblastima sa visokim rizikom od širenja virusa Covid-19. 
 
Operateri su dužni da obezbede čišćenje i potpunu dezinfekciju vazduhoplova sredstvom za dezinfekciju primerenim za dezinfekciju vazduhoplova, nakon svakog leta koji je sa aerodroma koji se nalazi u oblasti visokog rizika od zaraze virusom Covid-19. 
 
Operateri mogu da primene i drugu frekvenciju dezinfikovanja vazduhoplova nakon izvršene procene rizika koja mora da uzme u obzir i operativne činjenice kao i vreme dejstva dezinfekcionog sredstva koje je operater koristio u postupku dezinfekcije vazduhoplova. Operateri su dužni da obezbede potpuno čišćenje i dezinfekciju vazduhoplova najkasnije 24 sata od trenutka kada je vazduhoplov poleteo sa aerodroma koji se nalazi u oblasti visokog rizika od zaraze virusom Covid-19. 
 
Operateri vazduhoplova su dužni da opreme svaki vazduhoplov jednim ili više kompleta zaštitne opreme (Universal Precaution Kit). Navedena oprema se koristi kako bi se zaštitili članovi posade koji su bili u kontaktu sa potencijalno zaraženim putnicima virusom Covid-19 i koji su učestvovali u čišćenju sadržaja koji su bili izloženi virusu. 
 
Bezbednosnu naredbu možete pogledati klikom na link.
 

Nazad na ostale vesti