Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Saopštenje za javnost Direktorata povodom dopisa Sindikata kontrole letenja

Petak, 13.12.2019.
Saopštenje za javnost Direktorata povodom dopisa Sindikata kontrole letenja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Povodom saopštenja za javnost Sindikata kontrole letenja od 03. decembra 2019. godine, inspektori Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije su u periodu od 6. do 12. decembra 2019. godine, po službenoj dužnosti, izvršili vanredni terenski i kancelarijski inspekcijski nadzor nad Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, i to u sledećim operativnim jedinicama: Sektor za oblasnu kontrolu letenja – CKL Beograd, Aerodromska kontrola letenja Kraljevo i Aerodromska kontrola letenja Niš.

Neposrednim uvidom u rad operativnog osoblja kao i pregledom opštih i pojedinačnih akata i druge dokumentacije koju operativno osoblje koristi u radu, utvrđeno je da ne postoje indicije da je bezbednost vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru Republike Srbije ugrožena, kako to navodi Sindikat KL.

Uvidom u službenu dokumentaciju Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, inspektori nisu utvrdili kršenje Zakona o vazdušnom saobraćaju RS

Uvidom u bazu podataka o događajima koju vodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (sistem obaveznog i dobrovoljnog prijavljivanja događaja) utvrđeno je da nisu prijavljivani događaji iz Aneksa III tačka 2. podtačka (8) i tačka 3. podtačke (6) i (7), Pravilnika o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 54/12 i 86/16), a koji se odnose na preopterećenje sektora ili radnih pozicija, kao i na umor koji utiče ili bi mogao da utiče na mogućnosti za bezbedno obavljanje dužnosti u vazdušnoj plovidbi i vazdušnom saobraćaju.

Pravilnikom o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu propisano da lice koje obavlja poslove na osnovu dozvole kontrolora letenja, koju je izdao Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, ili koje je ovlašćeno da pruža informacije vazduhoplovima u letu, u okviru obavljanja svojih poslova, dužno da Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obavezno prijavljuje događaje, te da je članom 260. Zakona o vazdušnom saobraćaju tačka 10) propisana kazna za fizičko lice ako ne prijavi Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svaki događaj, koji ga obavezuje članom 17. stav 4. tog Zakona o vazdušnom saobraćaju.


Nazad na ostale vesti