Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Odluka o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju-Kraljevo

Utorak, 15.10.2019.
Odluka o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju-Kraljevo

Na stranici Odluke Vlade RS http://cad.gov.rs/strana/23061/ objavljena je Odluka o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju koju je Vlada Republike Srbije donela 10. oktobra 2019. godine, a koja se odnosi na linije Kraljevo-Beč-Kraljevo i Kraljevo-Solun-Kraljevo. 


Nazad na ostale vesti