Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Saradnja Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije

Petak, 11.10.2019.
Saradnja Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije

Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Mirjana Čizmarov i komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general-major Duško Žarković, u prostorijama Komande RV i PVO, potpisali su Proceduru o aktivnosti u vezi sa dodelom "Mode-S" i ELT kodova vojnim vazduhoplovima. Ovaj dokument o saradnji namenjen je opremanju vazduhoplova Vojske Srbije savremenim elektronskim uređajima i sistemima koji su kompatibilni i interoperabilni sa uređajima i sistemima koje koriste pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi, pružaoci usluga traganja i spasavanja i operateri civilnih vazduhoplova, što će doprineti ukupnom povećanju bezbednosti vazdušnog saobraćaja. 


Nazad na ostale vesti