Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za izbor direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Ponedeljak, 30.09.2019.
Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za izbor direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

U skladu sa članom 28. tačka 5. Zakona o javnim agencijama  („Sl.glasnik RS“ br. 18/05, 81/05- ispravka i 47/18), obaveštava se javnost, da je izborni postupak za izbor direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sproveden i da je osnivaču podneta Lista kandidadata koji su u izbornom postupku postigli najbolji rezultat prema prosečnoj oceni sa Zapisnicima o sprovedenom izbornom postupku, i to:

  1. Kandidat sa šifrom prijave “DCVRS-JK-002“, čija je prosečna ocena 2,66, i
  2. Kandidat sa šifrom prijave “DCVRS-JK-001“, čija je prosečna ocena 2,53.

Nazad na ostale vesti