Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

ICAO i Direktorat zajedno organizuju međunarodnu Search and Rescue (SAR) radionicu u Beogradu

Utorak, 20.08.2019.
ICAO i Direktorat zajedno organizuju međunarodnu  Search and Rescue (SAR) radionicu u Beogradu

Regionalna kancelarija Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva zadužena za Evropu i Severni Atlantik (ICAO EUR/NAT), u saradnji sa Direktoratom civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, pokrenula je projekat održavanja međunarodne radionice na temu traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu za svih 56 država koje se nalaze u ICAO EUR/NAT regionu. Događaj se održava u Beogradu, 16. i 17. septembra 2019. godine, u hotelu Hyatt Regency Belgrade.

Pored predstavnika država iz ICAO EUR/NAT regiona, kojih ima preko 50, očekuje se da događaj ovakvog tipa okupi i predstavnike međunarodnih vazduhoplovnih organizacija, kao što su ICAO, EUROCONTROL, COSPAS-SARSAT, EUROPEAN COMMISSION (EC), IATA, EASA, CANSO, IFALPA.

ICAO EUR/NAT kancelarija je pripremila i uputila  pozivno pismo, a veliki broj zemalja i međunarodnih organizacija već je potvrdio svoje učešće.

Organizacija radionice na temu traganja i spasavanja u Republici Srbiji, dolazi kao rezultat prepoznatog kvaliteta rada Direktorata, a što je i sam ICAO potvrdio nedavnom proverom rada Direktorata, kada je utvrđeno da je stepen usaglašenosti sistema civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji, sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom 93, 3%, što našu zemlju svrstava na 5. mesto u Evropi. 


Nazad na ostale vesti