Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

ICAO koordinirana misija za verifikaciju

Utorak, 04.06.2019.
ICAO koordinirana misija za verifikaciju

Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo  (ICAO) je u periodu  od 19-26 marta 2019. godine izvršila proveru rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (ICAO Coordinated Validation Mission).

Provera ICVM je ICAO koordinirana misija za verifikaciju i podrazumeva aktivnost koju ICAO sprovodi u državi članici  i tokom koje eksperti iz ICAO prikupljaju i procenjuju dokaze koje je dostavila država, a odnose se na sprovođenje prihvaćenih korektivnih akcionih planova Corrective Action Plans-CAP.

Podsećanja radi, tokom ICAO provere 2009. godine, utvrđeno je 182 nalaza koji su  se odnosili  na nedostatak implementacije kritičnih elemenata državne funkcije nadzora što je rezultiralo ukupnom ocenom od 66.4% sistema civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji.

Na poziv Direktora Direktorata,  gospođe Mirjane Čizmarov, ICAO je tokom posete u martu 2019. godine, utvrdila da je stepen usaglašenosti sistema civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji  93,3%,  što predstavlja  poboljšanje od 26,9 % u  odnosu na proveru koja je obavljena 2009. godine.

Postignut rezultat u ovom trenutku svrstava Republiku Srbiju na 5. mesto u Evropi, i na 14. mesto u svetu po stepenu usaglašenosti  i primene propisa i preporučene prakse ICAO, u sistemu civilnog vazduhoplovstva.


Nazad na ostale vesti