Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Sreda, 14.11.2018.
Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Nakon usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 29. oktobra 2018. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije broj 83/18 je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine.

Ovaj zakon je rezultat višemesečnog rada i saradnje stručnih službi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćenog predlagača, te drugih vazduhoplovnih subjekata.

Donošenjem ovog zakona se vrši dalje usklađivanje pravnog sistema Republike Srbije sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), naročito u oblasti transporta opasne robe vazdušnim putem. U tom kontekstu vrlo je značajno dodavanje potpuno nove glave Zakona o vazdušnom saobraćaju, koja je u potpunosti usklađena sa Aneksom 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Ovim zakonom je izvršeno i usklađivanje pojedinih njegovih odredaba sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a u skladu sa sugestijama koje je dala Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor.

Takođe, donošenjem ovog zakona se preciziraju i upodobljavaju pojedine odredbe Zakona o vazdušnom saobraćaju, što treba da otkloni probleme u vezi sa njihovom primenom u praksi i da istovremeno omogući popunu uočenih pravnih praznina. 


Nazad na ostale vesti