Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine. Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Sreda, 14.11.2018.
Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Nakon usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 29. oktobra 2018. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije broj 83/18 je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine.

Ovaj zakon je rezultat višemesečnog rada i saradnje stručnih službi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćenog predlagača, te drugih vazduhoplovnih subjekata.

Donošenjem ovog zakona se vrši dalje usklađivanje pravnog sistema Republike Srbije sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), naročito u oblasti transporta opasne robe vazdušnim putem. U tom kontekstu vrlo je značajno dodavanje potpuno nove glave Zakona o vazdušnom saobraćaju, koja je u potpunosti usklađena sa Aneksom 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Ovim zakonom je izvršeno i usklađivanje pojedinih njegovih odredaba sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a u skladu sa sugestijama koje je dala Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor.

Takođe, donošenjem ovog zakona se preciziraju i upodobljavaju pojedine odredbe Zakona o vazdušnom saobraćaju, što treba da otkloni probleme u vezi sa njihovom primenom u praksi i da istovremeno omogući popunu uočenih pravnih praznina. 


Nazad na ostale vesti