Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Sreda, 14.11.2018.
Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Nakon usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 29. oktobra 2018. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije broj 83/18 je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine.

Ovaj zakon je rezultat višemesečnog rada i saradnje stručnih službi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćenog predlagača, te drugih vazduhoplovnih subjekata.

Donošenjem ovog zakona se vrši dalje usklađivanje pravnog sistema Republike Srbije sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), naročito u oblasti transporta opasne robe vazdušnim putem. U tom kontekstu vrlo je značajno dodavanje potpuno nove glave Zakona o vazdušnom saobraćaju, koja je u potpunosti usklađena sa Aneksom 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Ovim zakonom je izvršeno i usklađivanje pojedinih njegovih odredaba sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a u skladu sa sugestijama koje je dala Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor.

Takođe, donošenjem ovog zakona se preciziraju i upodobljavaju pojedine odredbe Zakona o vazdušnom saobraćaju, što treba da otkloni probleme u vezi sa njihovom primenom u praksi i da istovremeno omogući popunu uočenih pravnih praznina. 


Nazad na ostale vesti