Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Sreda, 14.11.2018.
Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju

Nakon usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 29. oktobra 2018. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije broj 83/18 je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine.

Ovaj zakon je rezultat višemesečnog rada i saradnje stručnih službi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćenog predlagača, te drugih vazduhoplovnih subjekata.

Donošenjem ovog zakona se vrši dalje usklađivanje pravnog sistema Republike Srbije sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), naročito u oblasti transporta opasne robe vazdušnim putem. U tom kontekstu vrlo je značajno dodavanje potpuno nove glave Zakona o vazdušnom saobraćaju, koja je u potpunosti usklađena sa Aneksom 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Ovim zakonom je izvršeno i usklađivanje pojedinih njegovih odredaba sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a u skladu sa sugestijama koje je dala Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor.

Takođe, donošenjem ovog zakona se preciziraju i upodobljavaju pojedine odredbe Zakona o vazdušnom saobraćaju, što treba da otkloni probleme u vezi sa njihovom primenom u praksi i da istovremeno omogući popunu uočenih pravnih praznina. 


Nazad na ostale vesti