Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine. Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Otvorena pozicija za imenovanje direktora Network Manager-a.

Petak, 26.10.2018.

Generalni direktor EUROCONTROL-a,  Eamonn Brennan obratio se Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sa inicijativom da se kompetentni nacionalni eksperti obaveste o otvorenoj poziciji za imenovanje direktora Network Manager-a.

Direktor Network Manager-a se imenuje na period od 5 godina, a glavni zadaci se odnose na saradnju sa Generalnim direktoratom Evropske komisije, Network Manager Board-om, avio-prevoziocima, pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi, aerodromima, SESAR-om, Evropskom komisijom, nacionalnim nadzornim telima država…

Pozivaju se kandidati da prijave svoje biografije do srede 21. novembra 2018. godine, direktoru ljudskih resursa EUROCONTROL-a,  Sabrini Depicker na e-mail adresu Sabrina.depicker@eurocontrol.int.

Informacije o otvorenom pozivu možete pronaći u dokumentu u prilogu koji daje detaljan opis zadataka i odgovornosti za otvorenu poziciju.

Pismo poziva

Opis radnog mesta


Nazad na ostale vesti