Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Otvorena pozicija za imenovanje direktora Network Manager-a.

Petak, 26.10.2018.

Generalni direktor EUROCONTROL-a,  Eamonn Brennan obratio se Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sa inicijativom da se kompetentni nacionalni eksperti obaveste o otvorenoj poziciji za imenovanje direktora Network Manager-a.

Direktor Network Manager-a se imenuje na period od 5 godina, a glavni zadaci se odnose na saradnju sa Generalnim direktoratom Evropske komisije, Network Manager Board-om, avio-prevoziocima, pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi, aerodromima, SESAR-om, Evropskom komisijom, nacionalnim nadzornim telima država…

Pozivaju se kandidati da prijave svoje biografije do srede 21. novembra 2018. godine, direktoru ljudskih resursa EUROCONTROL-a,  Sabrini Depicker na e-mail adresu Sabrina.depicker@eurocontrol.int.

Informacije o otvorenom pozivu možete pronaći u dokumentu u prilogu koji daje detaljan opis zadataka i odgovornosti za otvorenu poziciju.

Pismo poziva

Opis radnog mesta


Nazad na ostale vesti