Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Otvorena pozicija za imenovanje direktora Network Manager-a.

Petak, 26.10.2018.

Generalni direktor EUROCONTROL-a,  Eamonn Brennan obratio se Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sa inicijativom da se kompetentni nacionalni eksperti obaveste o otvorenoj poziciji za imenovanje direktora Network Manager-a.

Direktor Network Manager-a se imenuje na period od 5 godina, a glavni zadaci se odnose na saradnju sa Generalnim direktoratom Evropske komisije, Network Manager Board-om, avio-prevoziocima, pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi, aerodromima, SESAR-om, Evropskom komisijom, nacionalnim nadzornim telima država…

Pozivaju se kandidati da prijave svoje biografije do srede 21. novembra 2018. godine, direktoru ljudskih resursa EUROCONTROL-a,  Sabrini Depicker na e-mail adresu Sabrina.depicker@eurocontrol.int.

Informacije o otvorenom pozivu možete pronaći u dokumentu u prilogu koji daje detaljan opis zadataka i odgovornosti za otvorenu poziciju.

Pismo poziva

Opis radnog mesta


Nazad na ostale vesti