Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Otvorena pozicija za imenovanje direktora Network Manager-a.

Petak, 26.10.2018.

Generalni direktor EUROCONTROL-a,  Eamonn Brennan obratio se Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sa inicijativom da se kompetentni nacionalni eksperti obaveste o otvorenoj poziciji za imenovanje direktora Network Manager-a.

Direktor Network Manager-a se imenuje na period od 5 godina, a glavni zadaci se odnose na saradnju sa Generalnim direktoratom Evropske komisije, Network Manager Board-om, avio-prevoziocima, pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi, aerodromima, SESAR-om, Evropskom komisijom, nacionalnim nadzornim telima država…

Pozivaju se kandidati da prijave svoje biografije do srede 21. novembra 2018. godine, direktoru ljudskih resursa EUROCONTROL-a,  Sabrini Depicker na e-mail adresu Sabrina.depicker@eurocontrol.int.

Informacije o otvorenom pozivu možete pronaći u dokumentu u prilogu koji daje detaljan opis zadataka i odgovornosti za otvorenu poziciju.

Pismo poziva

Opis radnog mesta


Nazad na ostale vesti