Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Evropski vazduhoplovni lideri na Samitu u Beču

Ponedeljak, 08.10.2018.
Evropski vazduhoplovni lideri na Samitu u Beču

Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Mirjana Čizmarov, prisustvovala je u Evropskom Samitu vazduhoplovstva u Beču.

Sastanak evropskih vazduhoplovnih lidera predvodila je Violeta Bulc, evropska komesarka za transport, uz prisustvo ministra transporta Austrije, kao i visokih predstavnika vazduhoplovnih vlasti evropskih zemalja.

Najvažnija tema sastanka i diskusije bila je perspektiva i implementacija „Strategije razvoja evropskog civilnog vazduhoplovstva iz 2015.godine“, kao i izazovi sa kojima se suočava civilno vazduhoplovstvo u Evropi.

Na sastanku je otvoreno i niz drugih pitanja, posvećenih sporazumima za vazdušni saobraćaj između zemalja Evropske unije i drugih zemalja, kao i razmena mišljenja i ideja na temu automatizacije transportnih sistema i digitalizacije procesa transporta, kako bi se postigao inovativan i konkurentan evropski transportni sistem na globalnom nivou.

Nazad na ostale vesti