Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Evropski vazduhoplovni lideri na Samitu u Beču

Ponedeljak, 08.10.2018.
Evropski vazduhoplovni lideri na Samitu u Beču

Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Mirjana Čizmarov, prisustvovala je u Evropskom Samitu vazduhoplovstva u Beču.

Sastanak evropskih vazduhoplovnih lidera predvodila je Violeta Bulc, evropska komesarka za transport, uz prisustvo ministra transporta Austrije, kao i visokih predstavnika vazduhoplovnih vlasti evropskih zemalja.

Najvažnija tema sastanka i diskusije bila je perspektiva i implementacija „Strategije razvoja evropskog civilnog vazduhoplovstva iz 2015.godine“, kao i izazovi sa kojima se suočava civilno vazduhoplovstvo u Evropi.

Na sastanku je otvoreno i niz drugih pitanja, posvećenih sporazumima za vazdušni saobraćaj između zemalja Evropske unije i drugih zemalja, kao i razmena mišljenja i ideja na temu automatizacije transportnih sistema i digitalizacije procesa transporta, kako bi se postigao inovativan i konkurentan evropski transportni sistem na globalnom nivou.

Nazad na ostale vesti