Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Radnik meseca, novembar

Utorak, 30.10.2018.
Radnik meseca, novembar

 

Radnik meseca, Novebar

       Katarina Klara Dakić, Savetnik direktora za ekonomiku u vazdušnom saobraćaju je radnik meseca novembra, zbog izuzetno zalaganja i angažovanja.

Radnik meseca, Oktobar

         Predrag Đorđević, Načelnik odeljenja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu je radnik meseca oktobra, zbog izuzetnog zalaganja i angažovanja na primeni i tokom odita ,, One Stop Security".

Radnik meseca, Septembar

  • Nikola Šarančić, Šef Spasilačko – koordinacionog centra je radnik meseca septembra, zbog izuzetnog zalaganja i doprinosa u realizaciji vezbe „SAREX 39-18“.

Radnik meseca, Avgust

  • Biljana Vukosav

Radnik meseca, Jul

  • Vladimir Pavlović

Radnik meseca, Jun

  • Željko Dobrić

Radnik meseca, Maj

  • Nebojša Stanojević


Nazad na ostale vesti