Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Uručenje priznanja "Zlatna značka"

Sreda, 26.09.2018.
Uručenje priznanja "Zlatna značka"

Prošlog petka srednja vazduhoplovna škola Vazduhoplovna akademija obeležila je svoj 94. rođendan prijemom u restoranu Aerokluba. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije na svečanosti predstavljala je direktorka Mirjana Čizmarov koja je tom prilikom primila priznanje "Zlatna značka" od direktora Vazduhoplovne akademije Gorana Cvijovića. Priznanje je Školski odbor Akademije dodelio gospođi Čizmarov za izuzetan doprinos i podršku u procesu sertifikacije.

Gospođa Čizmarov istakla je tom prilikom značaj saradnje DCV-a i Vazduhoplovne akademije ističući podršku koju nacionalni vazduhoplovni regulator pruža našoj najstarijoj vazduhoplovnoj školi:

"Stalni porast vazdušnog saobraćaja na evropskom nivou zahteva zajedničku inicijativu, koja će osigurati da avio – prevoz ostane najbezbedniji vid saobraćaja. Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja, kao regulatorno i nadzorno telo evropske Komisije sprovodi aktivnosti strateškog planiranja, razvoja vazdušnog saobraćaja i stalnog unapređivanja nivoa bezbednosti.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva kao nacionalno regulatorno i nadzorno telo u oblasti vazdušnog saobraćaja Republike Srbije pružio je punu podršku Vazduhoplovnojakademiji u procesu usaglašavanja sa standardima i regulativama Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja. Kao rezultat ove saradnje Vazduhoplovna akademija je danas sertifikovana ne samo kao nacionalni, već i kao evropski centar za obuku vazduhoplovnog osoblja.


Nazad na ostale vesti