Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Inicijativni sastanak za formiranje ICAO regionalnog centra za obuku u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

Ponedeljak, 10.09.2018.
Inicijativni sastanak za formiranje ICAO regionalnog centra za obuku u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

Dana 07.09.2018. godine u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva održan je sastanak direktora vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije, Crne Gore i Makedonije u vezi sa inicijativom za formiranje ICAO regionalnog centra za obuku osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu. Na satanku su analizirani uslovi koji su neophodni da bi se apliciralo ka ICAO za dobijanje sertifikata za centar za obuku. Zaključeno je da će realizacija ove inicijative doneti korist za ceo region zapadnog Balkana i da se u vezi sa tim inicijativa proširi i na Hrvatsku, Sloveniju i Albaniju. Na sastanku je doneta i odluka da se formira radna grupa od predstavnika vazduhoplovnih vlasti-eksperata iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (Aviation Security) koji će analizirati tehničke detalje u vezi sa aplikacijom i koji će raditi na pripremi uslova za sertifikaciju centra za obuku u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.


Nazad na ostale vesti