Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Inicijativni sastanak za formiranje ICAO regionalnog centra za obuku u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

Ponedeljak, 10.09.2018.
Inicijativni sastanak za formiranje ICAO regionalnog centra za obuku u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

Dana 07.09.2018. godine u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva održan je sastanak direktora vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije, Crne Gore i Makedonije u vezi sa inicijativom za formiranje ICAO regionalnog centra za obuku osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu. Na satanku su analizirani uslovi koji su neophodni da bi se apliciralo ka ICAO za dobijanje sertifikata za centar za obuku. Zaključeno je da će realizacija ove inicijative doneti korist za ceo region zapadnog Balkana i da se u vezi sa tim inicijativa proširi i na Hrvatsku, Sloveniju i Albaniju. Na sastanku je doneta i odluka da se formira radna grupa od predstavnika vazduhoplovnih vlasti-eksperata iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (Aviation Security) koji će analizirati tehničke detalje u vezi sa aplikacijom i koji će raditi na pripremi uslova za sertifikaciju centra za obuku u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.


Nazad na ostale vesti