Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

ODRŽANA 36.SEDNICA EVROPSKE KONFENERCIJE CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

Ponedeljak, 16.07.2018.
ODRŽANA 36.SEDNICA EVROPSKE KONFENERCIJE CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

ODRŽANA 36.SEDNICA EVROPSKE KONFENERCIJE CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

 

Zapažena uloga Srbije

 

U Strazburu je održano 36. plenarno zasedanje ECAC (Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva) uz zapaženo učešće Republike Srbije koju je predstavljala Mirjana Čizmarov, direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Generalni direktori 44 države članice Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (EASA) sastali su se sa predstavnicima ICAO-a,  Evropske komisije, EUROCONTOL-a, EASA, IATA,  kako bi raspravljali o aktuelnim pitanjima u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i usvojili radni program i budžet ECAC-a za naredne tri godine.

Plenarnoj sednici ECAC-a obratio se predsednik Saveta ICAO, Olumuyiwa Benard Aliu , kao i generalni sekretar ICAO Fang Liu, ukrajinski ministar infrastrukture Volodymyr Omelyan, generalni direktor za transport i mobilnost Evropske komisije Henrik Hololei i generalni direktor IATA, Alexandre de Juniac.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije imao je zapaženu ulogu na ovom zasedanju s obzirom da je Mirjana Čizmarov u svojstvu paneliste učestovala u diskusiji na temu „Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu i olakšice“, zajedno sa generalnim direktorima civilnog vazduhoplovstva Italije i Velike Britanije.

Učesnici Planarne sednice složili su se da promovisanje sigurnog, bezbednog i održivog vazdušnog saobraćaja jeste najvažnija misija Evropske konfenrencije civilnog vazduhoplovstva, podsećajući da su paneli o vazduhoplovnoj sigurnosti, olakšicama i upravljanju vazdušnim saobraćajem  višestruko korisni.


Nazad na ostale vesti