Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Srbija u vrhu vazduhoplovne Evrope

Petak, 22.06.2018.
Srbija u vrhu vazduhoplovne Evrope

Srbija u vrhu vazduhoplovne Evrope

 

Republika Srbija i Direktorat civilnog vazduhoplovstva naše zemlje još jednom su u četvrtak, 21. juna, dobili potvrdu svoje visoke pozicije na vazduhoplovnoj mapi Evrope. Odavno nije tajna da je Srbija u vazduhoplovnim institucijama Starog kontinenta pozicionirana kad da je već član Evropske unije, zahvaljujući važnoj ulozi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Direktorka Direktorata, Mirjana Čizmarov, predsedavala je sednicom Stalne komisije Eurokontrola, najvišeg upravljačkog tela koje je zaduženo za primenu opšte politike Eurokontrola, kao i za nadzor nad radom Agencije. U odnosu na prethodne sastanke, dnevni red je bio koncipiran tako da omogući veću efikasnost i stavi u fokus ključne elemente, što je naišlo na pozitivnu ocenu prisutnih, među kojima su bili i generalni direktor Eurokontrola Emon Brenan, kao i Henrik Holovej, prvi čovek direkcije za molbilnost i transport Evropske unije.

Emon Brenan je u svom izlaganju ukazao na izazove koji se mogu očekivati u periodu do 2040. godine, a rezultat su nedavno objavljene studije Eurokontrola.

Kao gostujući izlagač, Henrik Hololej, direktor za mobilnost i transport Evropske komisije, je obavestio učesnike o tekućim i planiranim regulatornim aktivnostima na nivou EU, ukazao na probleme defragmentacije vazdušnog prostora i neadekvatnog planiranja kapaciteta, i posebno istakao značaj država koje nisu članice EU u adekvatnom funkcionisanju mreže.

Osim sastanka Stalne komisije održana je i sednica Privremenog saveta kojom je predsedavao Raul Medina Kabaljero, direktor civilnih vazduhoplovnih vlasti Španije, a čiji je potpredsednik Mirjana Čizmarov, direktorka srpskog Direktorata. Na sednici je izložena  aktuelna situacija u vazdušnom saobraćaju Evrope, sa posebnim osvrtom na kapacitet vazdušnog prostora i kapacitet aerodroma kao elemente čijem se unapređenju treba posvetiti najveća pažnja, kako bi se obezbedila redovnost letova i njihovo kašnjenje svelo na najmanju moguću meru, imajući u vidu stalni porast obima saobraćaja.


Nazad na ostale vesti