Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Direktorat domaćin EUROKONTROL-u

Petak, 27.04.2018.
Direktorat domaćin EUROKONTROL-u

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije bio je u četvrtak 26.aprila domaćin proširenog sastanka Predsedničkog biroa Privremenog saveta EUROKONTROL-a.
 
U Beogradu je tim povodom boravio i generalni direktor EUROKONTROL-a Emon Brenan, s obzirom da je ovo prvi put da je Srbija bila domaćin tako važnog skupa za civilno vazduhoplovstvo Evrope.
 
Predsednički biro Privremenog saveta predstavlja operativno telo privremenog saveta EUROKONTROL-a koje čine predsednik i potpredsednici Privremenog saveta, generalni direktor EUROKONTROL-a i sekretar Privremenog saveta.
 
Sastanak je uspešno završen uz osvrt na sve važne teme u radu Privremenog saveta, kao i EUROKONTROL-a. Najviše se razgovaralo o još boljoj komunikaciji kako bi EUROKONTROL bio pristupačniji svakoj od država članica. Konstatovano je da su produktivniji kontakti sa 41 državom članicom potrebni kako bi EUROKONTROL mogao da pruži podršku svim zemljama.
 
 
Razgovarano je i o novom strateškom planu za period od pet godina koji će se naći pred članovima Upravnog odbora EUROKONTROL-a.
 
Činjenica da je ovakav skup na najvišem niovu održan u Beogradu još jednom potvrdjuje značaj Republike Srbije u vazduhoplovnoj zajednici Evrope.
 

Nazad na ostale vesti