Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Proslavljen Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva

Utorak, 12.12.2017.
Proslavljen Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva

Proslavljen Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva

 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obeležio je Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva prigodnom proslavom i koktelom u Svečanoj Sali Skupštine grada Beograda, u prisustvu nekoliko stotina vazduhoplovaca i prijatelja vazduhoplovstva.
ICAO (Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva) je ustanovila 7. decembra za Međunarodni dan civlnog vazduhoplovstva 1994. godine prilikom obeležavanja 50 godina od usvajanja Čikaške konvencije.
Ciljevi obeležavanja Međunarodnog dana civilnog vazduhoplovstva su stvaranje i održavanje svesti o značaju najbezbednijeg, najbržeg i najpraktičnijeg vida transporta, promovisanje značaja avijacije i njen uticaj na društveni i ekonomski razvoj planete.
- Vazdušni saobraćaj direktno stvara 8,5 miliona radnih mesta širom sveta i oko 700 milijardi dolara globalnog BDP-a. Imajući u vidu povezanost sa drugim sektorima ekonomije, civilno vazduhoplovstvo generiše 3,5 posto kompletnog globalnog bruto društvenog proizvoda, odnosno 2.400 milijardi dolara, zapošljavajući preko 58 miliona ljudi. Jedno radno mesto u civilnom vazduhoplovstvu u proseku je 3,8 puta ekonomski produktivnije od radnih mesta u drugim oblastima – kazala je između ostalog direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Mirjana Čizmarov i dodala – Procene su da će u narednih 15 godina industrija međunarodnog civilnog vazduhoplovstva rasti u proseku 5% godišnje, što je dvostruko brže od globalne svetske ekonomije. U budućnosti ima mesta samo za najbolje, a u budućnosti civilnog vazduhoplovstva za najbolje među najboljima. Obeležavajući Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva na ovakav način Republika Srbija pokazuje svoju rešenost da bude deo te budućnosti.

Nazad na ostale vesti