Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Srbije i Irana

Četvrtak, 06.07.2017.
Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Srbije i Irana

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Srbije i Irana

 

Republika Srbija i Islamska Republika Iran parafirale su u Beogradu sporazum o vazdušnom saobraćaju. Sporazum je parafiran u prostorijama Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, a nakon dvodnevnih pregovora predstavnika Direktorata sa kolegama iz Irana.

U ime Srbije sporazum je parafirao pomoćnik ministarke u Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Ilić, dok je Islamsku Republiku Iran predstavljao Morad Esmaeili, direktor pravnih i međunarodnih poslova u Civilnog vazduhoplovnoj organizaciji Irana.

Sporazum o vazdušnom saobraćaju je prvi korak i preduslov ka uspostavljanju vazdušnog saobraćaja između dve zemlje.


Nazad na ostale vesti