Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Važno upozorenje za sve operatere, centre za obuku vazduhoplovnog osoblja i vlasnike vazduhoplova

Utorak, 27.06.2017.
Važno upozorenje za sve operatere, centre za obuku vazduhoplovnog osoblja i vlasnike vazduhoplova

Važno upozorenje za sve operatere, centre za obuku vazduhoplovnog osoblja i vlasnike vazduhoplova
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je, u cilju obezbeđivanja potrebnog nivoa bezbednosti u vazduhoplovstvu, ukazao na sledeće činjenice subjektima generalne avijacije a vezano za otezane uslove letenja usled velikih vrućina:
       " Visoke temperature utiču na performanse vazduhoplova tako što ih značajno smanjuju. Topao vazduh je manje gustine, što bitno utiče na snagu motora, kao i na aerodinamičke mogućnosti vazduhoplova. Povećava se potrebna dužina za poletanje i smanjuju se performanse penjanja, te i najobičnije prepreke, poput brda, kule, drveta mogu predstavljati problem prilikom nadvišavanja.
        Savetuje se da se u najtoplijem delu dana, u periodu od 10.00-17.00 časova, izbegavaju ili značajno umanje vazduhoplovne aktivnosti. Aktivnosti koje se obavljaju u pomenutom periodu, potrebno je izvoditi sa povećanim stepenom bezbednosti, uzimajući u obzir da se ljudske mogućnosti kao i performanse vazduhoplova i motora značajno smanjuju sa povećanjem temperature. "
 

Nazad na ostale vesti