Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Saradnja sa Francuskim vazduhoplovnim vlastima

Ponedeljak, 06.02.2017.
Saradnja sa Francuskim vazduhoplovnim vlastima

 Saradnja sa Francuskim vazduhoplovnim vlastima

 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije bio je protekle nedelje domaćin francuskim kolegama, Žaku Vejanu i Korin Primoa, predstavnicima DGAC - civilnih vazduhoplovnih vlasti Francuske i ENAC - Nacionalne škole za civilno vazduhoplovstvo,.

U ime Direktorata goste su primili pomoćnici direktora Direktorata Predrag Jovanović, Aleksandar Godić i Ognjen Pantelić.

Povod za sastanak je uspostavljanje neposredne saradnje Direktorata i DGAC kroz program međunarodne tehničke pomoći koju DGAC nudi državama koje nisu članice Evropske unije, konkretno državama Zapadnog Balkana, u cilju unapređenja kapaciteta vazduhoplovnih vlasti.

Kako je na sastanku istakao gospodin Vejan, DGAC učestvuje i u multilateralniminicijativama drugih organizacijakao što su Evropska unijaICAO – Međunarodnaorganizacija za civilno vazduhoplovstvaEASA – Evropska agencija za bezbednostvazdušnog saobraćajaECAC – Evropska konferencija civilnih vazduhoplovnih vlasti idruge.

Saradnja podrazumeva studijske posete vazduhoplovnoj industriji Francuske, praktičnu obuku sa inspektorima francuskih vazduhoplovnih vlasti, teorijsku obuku u Nacionalnoj školi za civilno vazduhoplovstvo, razmenu iskustava i najbolje prakse i drugo.

Očekuje se da će dve strane ubrzo potpisati Memorandum o saradnji koji će omogućiti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije da besplatno koristi mogućnosti koje pruža ovaj program. 


Nazad na ostale vesti