Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Održan drugi sastanak Regionalnog SAR Komiteta

Ponedeljak, 06.03.2017.
Održan drugi sastanak Regionalnog SAR Komiteta

U Beogradu je 28. februara i  1. marta 2017. godine održan Drugi sastanak Regionalnog SAR (search and rescue) Komiteta, na kome su prisustvovali direktori vazduhoplovnih vlasti i eksperti iz oblasti traganja i spasavanja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Sve zemlje učesnice su istakle punu privrženost Regionalnom SAR Komitetu, a najavljena su i moguća proširenja članstva. 

Predmetni sastanak imao je za cilj da konsoliduje rad tela osnovanog na prethodnom sastanku potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, te da stvori uslove za konkretan rad na poljima koje su definisane kao osnovni zadaci i ciljevi tela.
U uvodnom delu učesnici su upoznati sa delatnostima Komiteta u periodu od prošlog sastanka, gde je posebno istaknuta odlična komunikacija i spremnost za podršku iskazana od strane IKAO, Eurokontrola i KOSPAS-SARSAT Programa.
Tokom sastanka pročitano je pismo direktora Eurokontrola, gospodina Franka Brenera, o spremnosti da se sa Regionalnim SAR Komitetom potpiše Specijalni sporazuma o saradnji i pomoći.
Takođe, predstavnik IKAO je istakao punu spremnost Evropske kancelarije međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i njene Radne grupe za traganje i spasavanje da podrži Komitet i pomogne stručno i u svakom drugom smislu. Izneo je i predlog da usvojeni Memorandum bude registrovan kod IKAO i kao takav bude predstavljen kao model za druge zemlje u svetu.
Regionalni SAR Komitet je u toku zasedanja usvojio osnovne principe formiranja i funkcionisanja svojih ekspertskih radnih grupa, te su ubrzo i formirana radna tela za prekograničnu saradnju, operativna pitanja i treninge, uz precizno definisane zadatke.
 
Od strane visokog predstavnika Eurokontrola, gospodina Henka Hofa, Komitet je upoznat sa mogućnostima saradnje kroz Global Aeronautical Distress Safety System – koncept koji se razvija i koji predstavlja budućnost praćenja vazdušne plovidbe i bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu.
Tokom sastanka predstavljen je i dokument o zaštiti podataka koji će do kraja godine biti usvojen na nivou Nadzornog odbora Komiteta.
Takođe, diskutovalo se i o promociji rada Komiteta, pa je dogovoreno da se isti predstavi zajedničkom prezentacijom na SAR Konferenciji u Kopenhagenu, da se unapredi rad na veb stranici, te da se u što skorijem roku donese odluka o novom logou Komiteta koji je predstavljen.
Treći sastanak Regionalnog SAR Komiteta planiran je za 7-8 jun 2017. godine u Beogradu.
 
 

Nazad na ostale vesti