Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Poziv na radionicu-UPRT

Ponedeljak, 27.02.2017.

 Poziv na radionicu-UPRT

 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije poziva Vas da prisustvuje radionici, na kojoj će biti predstavljene odredbe propisa  koje se odnose na uvođenje UPSET PREVENTION AND RECOVERY obuke, u već odobrene programe obuke. Radionica će biti održana u prostorijama Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 28. februara 2017. godine sa početkom u 10 časova. 
Radionica je prvenstveno namenjena odgovornim licima za obuku, letačku delatnost kao i licima koja obavljaju poslove praćenja usaglašenosti sa standardima.
        Molimo Vas da nam potvrdite učešće na elektronsku adresu: ops@cad.gov.rs. 
 
      Napomena:
       U prijavi za radionicu, navesti spisak lica kao i funkciju koju imaju u sistemu upravljanja operatera.

Nazad na ostale vesti