Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Regionala radionica za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu

Sreda, 16.11.2016.
Regionala radionica za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu

U Beogradu je, u organizaciji Eurocontrol-a, održana EASSS Regionalna radionica za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu.
EASSS (European Aviation Coordination Crisis Cell) jeste Evropska vazduhoplovna koordinaciona ćelija za krizne situacije.
Domaćin radionice bio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Radionica je održana 10. novembra 2016. godine, u Domu vojske Srbije.
Na skupu su osim organizatora iz Eurocontrol EASSS, učestvovali i predstavnici Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu EASA,  međunarodnog udruženja avio prevozilaca IATA i vazduhoplovnih vlasti Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i predstavnici SMATSA doo, Aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd, Aerodroma „Konstantin Veliki“ Niš, Air Serbia i Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije.
Svrha radionice bila je da se bolje razmotri uloga EASSS i nacionalnih kontakt osoba (State Focal Point – SFP) u kriznim situacijama i poboljša komunikacija i koordinacija  EASSS i SFP u jugoistočnoj Evropi. Osim toga, razmatrane su aktivnosti država u regionu po pitanju uspostavljanja sistema upravljanja u kriznim situacijama (Aviation Crisis Management System - ACMS), objašnjen je EASSS  Registar kriznih situacija i dat  prikaz Eurocontrol vežbi (prethodna vežba SECURITY 15 i sledeća vežba POWER 17) kao i prikaz krizne situacije nakon terorističkog napada na aerodromu Brisel 22. 03. 2016. godine. Uz sve ovo, radionica je imala svrhu da podstakne bolje umrežavanje SFP iz regiona, kao i da pomogne jačanju koordinacije između država u pripremi za krizne situacije i u stvarnim događajima takve vrste.
Svi učesnici radionice su aktivno učestvovali u diskusijama po svim temama. Predstavnici vazduhoplovnih vlasti BiH i DCV predstavili su sisteme upravljanja u kriznim situacijama u svojim državama. Prezentacija DCV bila je veoma zapažena i pohvaljena kao dobar primer aktivnosti država na ovom polju. Konstatovano je da je svrha postojanja i rada EASSS, a naročito vežbi koje organizuje Eurocontrol, upravo konstantna aktivnost država na uspostavljanju sopstvenih ACMS.
Predstavnici Eurocontrol-a su zahvalili Direktoratu na odličnom gostoprimstvu, a naknadno je stigla zahvalnost i gospodina Joe Sultana, direktora Network Manager Eurocontrol.

 


Nazad na ostale vesti