Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Regionala radionica za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu

Sreda, 16.11.2016.
Regionala radionica za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu

U Beogradu je, u organizaciji Eurocontrol-a, održana EASSS Regionalna radionica za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu.
EASSS (European Aviation Coordination Crisis Cell) jeste Evropska vazduhoplovna koordinaciona ćelija za krizne situacije.
Domaćin radionice bio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Radionica je održana 10. novembra 2016. godine, u Domu vojske Srbije.
Na skupu su osim organizatora iz Eurocontrol EASSS, učestvovali i predstavnici Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu EASA,  međunarodnog udruženja avio prevozilaca IATA i vazduhoplovnih vlasti Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i predstavnici SMATSA doo, Aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd, Aerodroma „Konstantin Veliki“ Niš, Air Serbia i Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije.
Svrha radionice bila je da se bolje razmotri uloga EASSS i nacionalnih kontakt osoba (State Focal Point – SFP) u kriznim situacijama i poboljša komunikacija i koordinacija  EASSS i SFP u jugoistočnoj Evropi. Osim toga, razmatrane su aktivnosti država u regionu po pitanju uspostavljanja sistema upravljanja u kriznim situacijama (Aviation Crisis Management System - ACMS), objašnjen je EASSS  Registar kriznih situacija i dat  prikaz Eurocontrol vežbi (prethodna vežba SECURITY 15 i sledeća vežba POWER 17) kao i prikaz krizne situacije nakon terorističkog napada na aerodromu Brisel 22. 03. 2016. godine. Uz sve ovo, radionica je imala svrhu da podstakne bolje umrežavanje SFP iz regiona, kao i da pomogne jačanju koordinacije između država u pripremi za krizne situacije i u stvarnim događajima takve vrste.
Svi učesnici radionice su aktivno učestvovali u diskusijama po svim temama. Predstavnici vazduhoplovnih vlasti BiH i DCV predstavili su sisteme upravljanja u kriznim situacijama u svojim državama. Prezentacija DCV bila je veoma zapažena i pohvaljena kao dobar primer aktivnosti država na ovom polju. Konstatovano je da je svrha postojanja i rada EASSS, a naročito vežbi koje organizuje Eurocontrol, upravo konstantna aktivnost država na uspostavljanju sopstvenih ACMS.
Predstavnici Eurocontrol-a su zahvalili Direktoratu na odličnom gostoprimstvu, a naknadno je stigla zahvalnost i gospodina Joe Sultana, direktora Network Manager Eurocontrol.

 


Nazad na ostale vesti