Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Osnovan Regionalni komitet za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu

Petak, 04.11.2016.
Osnovan Regionalni komitet za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu

Predstavnici vazduhoplovnih institucija nadležnih za oblast traganja i spasavanja Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Slovačke potpisali su danas u Beogradu Memorandum o razumevanju kojim je osnovan Regionalni savetodavni komitet za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu (Regionalni SAR komitet). Sastanku su prisustvovali i predstavnici Rumunije i Crne Gore, koji su najavili skoro pridruživanje Regionalnom komitetu. Skoro članstvo očekuje se i od Bugarske, odnosno Albanije.

Osnivanje Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje i njegov budući rad podržalo je i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.
Ciljevi ovog regionalnog tela biće međusobna podrška zemljama potpisnicama Memoranduma, izgradnja i razvoj kapaciteta za uspešno traganje i spasavanje u vazduhoplovstvu, podrška pri realizaciji ICAO i IMO standarda u ovoj oblasti, razmena iskustva kroz zajedničke analize i planiranje, lakša komunikacija kroz razmenu informacija između zemalja na rukovodećem i stručnom nivou, ali i podrška u komunikaciji sa medijima, objašnjeno je prilikom potpisivanja Memoranduma.
Tela Komiteta će činiti Koordinacioni odbor i Tim eksperata, uz mogućnost osnivanja drugih radnih tela.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije pokretač je inicijative za osnivanje Komiteta. Tokom prve godine njegovog rada Direktorat civilnog vazduhoplovstva će predsedavati, ali će imati status člana kao i ostale zemlje.
Memorandum o razumevanju koji je ujedno i osnivački akt Regionalnog komiteta oslanja se na međunarodne ugovore u oblasti traganja i spasavanja među kojima su i Čikaška konvencija iz 1944. godine, kao i Priručnik o međunarodnom traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu i pomorstvu (IAMSAR). NJega je za sada potpisalo sedam zemalja i rezultat je sastanka predstavnika njihovih vazduhoplovnih tela zaduženih za traganje i spasavanje i dvodnevne konferencije koja je u februaru 2016.godine bila organizovana u Beogradu.
Članice i posmatrači Regionalnog komiteta mogu postati i drugi organi i međunarodne organizacije iz ove oblasti, navodi se u Memorandumu:
– Bilo koji drugi organ nadležan za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu može pristupiti ovom memorandumu uz saglasnost svih članova i tako i sam postati član. Svaka međunarodna organizacija čije aktivnosti su povezane sa traganjem i spasavanjem u civilnom vazduhoplovstvu, koja želi da učestvuje u radu Regionalnog savetodavnog komiteta za traganje i spasavanje, ali ne ispunjava uslove za učlanjenje, može steći status posmatrača po pristanku svih članova.
Potpisivanje Memoranduma o saradnji podržali su ICAO -a i EUROCONTROL-a, od kojih će Regionalno telo i ubuduće imati podršku za ispunjavanje ciljeva navedenih u Memorandumu.
 

Nazad na ostale vesti