Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

DCV učestvovao u međunarodnoj vežbi

Četvrtak, 03.04.2014.
Međunarodna vežba VOLCEX (Volcanic Ash Experiment) 14/01 u organizaciji Eurokontrola i italijanske organizacije ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) održana je 1. i 2. aprila 2014. godine. Vežbu su nadgledale i procenjivale njenu uspešnost EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell) i AOCCC (Aircraft Operators Crisis Coordination Cell).
 
Vežba je podrazumevala simulaciju vulkanske erupcije jednog od aktivnih vulkana i emisije oblaka vulkanskog pepela nad Evropom i Severnim Atlantikom.
 
U VOLCEX 14/01 simulirana je erupcija vulkana Stromboli u Italiji. Zemlje koje su pod „uticajem“ simulirane erupcije vulkana i širenja oblaka vulkanskog pepela, pozvane su da učestvuju u vežbi. Republika Srbija drugi put učestvovala u ovakvoj vežbi. Prvi put je 2012. godine bila učesnik slične vežbe.
 
Vežba se sastojala u sprovođenju predviđenih procedura za takve situacije, kako na nivou Evrope tako i na nacionalnom nivou u simuliranim operativnim uslovima saobraćaja bez ikakvog stvarnog uticaja na realnu situaciju u evropskom vazdušnom saobraćaju dok se vežba izvodi.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije uspešno je pripremio i koordinirao sudelovanje svih učesnika vežbe iz Srbije. Ove godine pored Direktorata, učestvovali su i predstavnici tri službe SMATSA doo i to: VMC – Vazduhopovni meteorološki centar, NOF-NOTAM i ATCC/FMP – Oblasni centar kontrole letenja/Koordinator protoka saobraćaja. Kao vazduhoplovni prevozilac u vežbi je učestvavala Er Srbija.
 
Tokom dva dana vežbe predstavnici Srbije učestvavli su na pet telekonferencija u organizaciji Eurokontrola kako bi aktivno pratili i izveštavali o toku vežbe.
 

Direktorat je prvi put u toku vežbe organizovao nacionalnu telekonferenciju učesnika vežbe iz Srbije kako bi se izvršile konsultacije i koordinacija na nacionalnom nivou. Taj postupak je deo procedure rada u opasnim situacijama i njime upravlja nacionalna kontakt osoba za opasne situacije iz Direktorata koja je ujedno i član EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell). 


Nazad na ostale vesti