Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

U Rimu sumirani rezultati VOLCEX 14/01 vežbe

Utorak, 22.07.2014.
U Rimu je 05. i 06. juna 2014. godine održan sastanak-debrifing vežbe VOLCEX14/01 i pripremni sastanak za sledeću vežbu, na kome je učestvovao i predstavnik Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Na debrifingu vežbe VOLCEH 14/01 sumirani su rezultati vežbe i analizirani problemi na koje su tokom vežbe naišli organizatori vežbe i VAAC Tuluz,  kao i učesnici vežbe: pružaoci usluga MET, AIS i ATM, Eurocontrol – Network Manager, vazduhoplovne vlasti, avio-prevozioci, IATA itd.
 
Učestvovanje države Srbije i aktivnosti u koje je bila uključena tokom vežbe, bile su  pohvaljene, od detaljne analize i komentara na Direktivu vežbe i komunikacije u pripremnom periodu vežbe, do učestvovanja na telekonferencijama i pravovremenog izdavanja SIGMET i NOTAM poruka, itd.
 
Započeto je  planiranje sledeće VOLCEH vežbe. Najavljene su neke promene u organizaciji vežbi u budućnosti i to pre svega:
 
vežbe će se pojednostaviti sa fokusiranjem na manji broj ciljeva,
umesto dosadašnje dve, od sada će se sprovoditi jedna vežba godišnje i to tokom maja meseca koji je utvrđen kao najpovoljniji za operativne službe,
raspored simuliranih erupcija će ostati isti: naizmenične vežbe simulacije erupcije vulkana na severu i jugu Evrope,
u vežbe treba da se uključe sve evropske zemlje,
da zemlje uključe što veći broj operativnog osoblja u adekvatnu obuku o vulkanskom pepelu,
Eurocontrol EVITA Tool treba dalje razvijati, a pristup korisnika što više pojednostaviti i približiti njegovim potrebama, što danas nikako nije slučaj,
predlog predstavnika Srbije da se organizuju stalne radionice u  Eurocontrol na ovu temu sa posebnim osvrtom na mogućnosti korišćenja EVITA Tool je prihvaćen,
planiranje sledeće vežbe izvršiće se tek kada se u ICAO donesu odluke oko promene dokumenta ATM Pans-Ops (ICAO doc 4444).
Konačni izveštaj organizatora VOLCEH 14/01 vežbe biće objavljen na zvaničnoj ICAO web stranici http://www.paris.icao.int/Met/.
 

ILUSTRACIJE AKTIVNIH VULKANA NAJBLIŽIH VAZDUŠNOM PROSTORU SRBIJE 


Nazad na ostale vesti