Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

U Rimu sumirani rezultati VOLCEX 14/01 vežbe

Utorak, 22.07.2014.
U Rimu je 05. i 06. juna 2014. godine održan sastanak-debrifing vežbe VOLCEX14/01 i pripremni sastanak za sledeću vežbu, na kome je učestvovao i predstavnik Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Na debrifingu vežbe VOLCEH 14/01 sumirani su rezultati vežbe i analizirani problemi na koje su tokom vežbe naišli organizatori vežbe i VAAC Tuluz,  kao i učesnici vežbe: pružaoci usluga MET, AIS i ATM, Eurocontrol – Network Manager, vazduhoplovne vlasti, avio-prevozioci, IATA itd.
 
Učestvovanje države Srbije i aktivnosti u koje je bila uključena tokom vežbe, bile su  pohvaljene, od detaljne analize i komentara na Direktivu vežbe i komunikacije u pripremnom periodu vežbe, do učestvovanja na telekonferencijama i pravovremenog izdavanja SIGMET i NOTAM poruka, itd.
 
Započeto je  planiranje sledeće VOLCEH vežbe. Najavljene su neke promene u organizaciji vežbi u budućnosti i to pre svega:
 
vežbe će se pojednostaviti sa fokusiranjem na manji broj ciljeva,
umesto dosadašnje dve, od sada će se sprovoditi jedna vežba godišnje i to tokom maja meseca koji je utvrđen kao najpovoljniji za operativne službe,
raspored simuliranih erupcija će ostati isti: naizmenične vežbe simulacije erupcije vulkana na severu i jugu Evrope,
u vežbe treba da se uključe sve evropske zemlje,
da zemlje uključe što veći broj operativnog osoblja u adekvatnu obuku o vulkanskom pepelu,
Eurocontrol EVITA Tool treba dalje razvijati, a pristup korisnika što više pojednostaviti i približiti njegovim potrebama, što danas nikako nije slučaj,
predlog predstavnika Srbije da se organizuju stalne radionice u  Eurocontrol na ovu temu sa posebnim osvrtom na mogućnosti korišćenja EVITA Tool je prihvaćen,
planiranje sledeće vežbe izvršiće se tek kada se u ICAO donesu odluke oko promene dokumenta ATM Pans-Ops (ICAO doc 4444).
Konačni izveštaj organizatora VOLCEH 14/01 vežbe biće objavljen na zvaničnoj ICAO web stranici http://www.paris.icao.int/Met/.
 

ILUSTRACIJE AKTIVNIH VULKANA NAJBLIŽIH VAZDUŠNOM PROSTORU SRBIJE 


Nazad na ostale vesti