Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

UPUTSTVO ZA POSTUPKE VAZDUHOPLOVNIH SUBJEKATA U SLUČAJU KONTAMINACIJE VAZDUŠNOG PROSTORA RADIOAKTIVNIM ČESTICAMA

Sreda, 17.02.2016.
Rad na razvoju sistema upravljanja kriznim situacijama u vazduhoplovstvu se nastavlja u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Na sajtu Direktorata, u okviru stranice OPASNE SITUACIJE U VAZDUHOPLOVSTVU, postavljena je nova podstranica Radioaktivnost.
 
Na novoj podstranici, uz ostale korisne informacije, dato je Uputstvoza postupke vazduhoplovnih subjekata u slučaju kontaminacije vazdušnog prostora radioaktivnim česticamakojim se daju okvirne smernice za postupanje u kriznoj situaciji nuklearne katastrofe. U budućnosti se očekuju precizne smernice međunarodne vazduhoplovne zajednice na ovom polju kada će se i naše Uputstvo prilagoditi međunarodnim zahtevima.
 
Takođe, na podstranici je data i brošura  Osnovni pojmovi o radioaktivnosti i nuklearnim nesrećama koja ima za cilj da zainteresovane informiše o elementarnim pojmovima i informacijama iz ove oblasti. Svakako, njome se ne mogu steći prava znanja iz ove kompleksne naučne oblasti. Brošura treba da služi kao osnovna orijentacija i smernica za sticanje daljih znanja koja su potrebna raznim vazduhoplovnim subjektima koji se mogu naći u situaciji donošenja odluka u kriznim situacijama ove vrste.
 
Napomena:

Sva dokumenta u okviru stranice OPASNE SITUACIJE U VAZDUHOPLOVSTVU koja se odnose na situacije kontaminacije vulkanskim pepelom ili širenja zaraznih bolesti  vazdušnim sadržaje usaglašena su sa novouvedenim QMS sistemom u DCV. Stoga se u dokumentima koja su već postojala na ovoj stranici mogu primetiti male formalne izmene dok je sadržaj i suština dokumenata nije menjana. Prema našim saznanjima su ažurirane i postojeće liste kontakata. 


Nazad na ostale vesti