Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Obaveštenje

Četvrtak, 10.03.2016.
Ukoliko dođe do neke od opasnih situacija u vazduhoplovstvu presudno može biti posedovanje ažurnih kontakata sa relevantnim subjektima za aktuelnu situaciju.
 
Ukoliko se Vaša organizacija nalazi na listama važnih kontakata za bilo koju od navedenih opasnih situacija na našem sajtu, molimo vas da dostavite ažurne podatke Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije kako bi se liste kontakata mogle održavati aktuelnim.
 

Adresa za slanje podataka za ažuriranje kontakt lista na starnici OPASNE SITUACIJE U VAZDUHOPLOVSTVU je  ljsavic@cad.gov.rs


Nazad na ostale vesti