Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Saradnja direktorata i italijanskog spasilačkog centra

Ponedeljak, 25.07.2016.
Saradnja direktorata i italijanskog spasilačkog centra

Direktorat i italijanski satelitski MCC centar potpisali sporazum o saradnji na poslovima traganja i spasavanja

 

 

Na 29-tom sastanku Zajedničkog komiteta (JC- Joint Committee) članova međunarodnog COSPAS/SARSAT programa (C/S), čiji je i Republika Srbija član, doneta je odluka da je potrebno unaprediti saradnju između Kontrolnih centara misije (MCC-Mission Control Center) i Spasilačko-koordinacionih centara (RCC – Rescue Coordination Center), kao važnih učesnika COSPAS/SARSAT sistema, kroz potpisivanje sporazuma o saradnji. Odluku sa sastanaka Zajedničkog komiteta (JC) podržale su međunarodne organizacije: za civilno vazduhoplovstvo-ICAO i pomorstvo-IMO.

 

U skladu sa navedenom odlukom, 20. jula 2016. godine, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kao predstavnik Republike Srbije u međunarodnom COSPAS/SARSAT programu, i organ u čijem sastavu se nalazi Spasilačko-koordinacioni centar (RCC) za Republiku Srbiju i italijanski satelitski COSPAS/SARSAT centar (ITMCC) iz Barija potpisali su sporazum o saradnji, koji predstavlja prvi potpisan sporazum u svetu, na ovu temu.

 

U ime Direktorata Sporazum je potpisala direktorka Mirjana Čizmarov, dok je ispred italijanskog satelitskog COSPAS/SARSAT centra sporazum potpisao direktor stanice CDR (CG) Pantaleo Dell’Olio.

 

Sporazum ima za cilj da bliže uredi prijem i distribuciji signala uzbune sa radio predajnika koji emituju poziciju u slučaju nužde (ELT, EPIRB i PLB), a koje detektuje satelitski COSPAS/SARSAT sistem na svojim LEO, GEO i MEO satelitima.

 

Italijanski satelitski COSPAS/SARSAT centar (ITMCC) kao član COSPAS/SARSAT sistema koji prima signale na zemlji sa satelita, ovim sporazumom garantuje prosleđivanje informacija o uzbuni i lokaciji, koje generiše COSPAS/SARSAT sistem do Spasilačko-koordinacionog centra Direktorata.

 

Spasilačko-koordinacioni centar Direktorata, koji je Zakonom ovlašćen da organizuje i upravlja sistemom traganja za vazduhoplovom i spasavanje lica u civilnom vazduhoplovstvu na teritoriji Republike Srbije razmenjivaće informacije sa ITMCC putem načina komunikacije koje su definisani sporazumom. Definisani načini komunikacije biće periodično testirani i nadgledani, kako bi osigurali brzu i sigurnu dostavu informacija o uzbuni, ali i ostalih važnih podataka.

 

Dva punopravna člana međunarodnog COSPAS/SARSAT programa, po ovim pitanjima uspešno sarađuju već više godina i potpisivanje Sporazuma je samo potvrda odlične saradnje koji ITMCC i SKC Direktorata imaju.

 

Ova vest objavljena je i na zvaničnoj internet prezentaciji međunarodnog COSPAS/SARSAT programa na linku: http://www.cospas-sarsat.int/en/11-system-overview/819-italy-mcc-and-serbia-rcc-sign-cospas-sarsat-agreement-on-alert-data-distribution


Nazad na ostale vesti