Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine. Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Obeleženo 70. godina evropske i severoatlantske IKAO kancelarije u Parizu

Četvrtak, 14.07.2016.
Obeleženo 70. godina evropske i severoatlantske IKAO kancelarije u Parizu

Visoki zvaničnici  Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i vazduhoplovnih vlasti  iz evroatlantskog regiona IKAO, kao i iz drugih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija, okupili  su se 7. jula 2016 godine u Parizu, na proslavi 70. godišnjice evropske i seroatlantske IKAO kancelarije.
 
Svečanosti je prisustvovala i delegacija Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije predvođena direktorkom Mirjanom Čizmarov. 
 
Tokom ceremonije, kojom je predsedavao  Patrik Godu, generalni direktor  civilnih  vazduhoplovnih vlasti Francuske, predložen je nov način rada, omogućavajući generalnim direktorima  civilnih vazduhoplovnih vlasti, redovne sastanke na kojima bi se dogovarali i razmenjivali iskustva i mišljenja. 
 
U Parizu će biti neka vrsta regionalne  vazduhoplovne  kuće, u kojoj će se generalni direktori civilnog vazduhoplovstva iz 56 država članica IKAO, moći   redovno  sastajati kako bi se dogovarali u cilju unapređenja bezbednosti civilnog vazduhoplovstva na svim nivoima, istakao je Luis de Almeida Fonseka, regionalni direktor evropske i severoatlantske kancelarije IKAO.
 

Učesnici skupa istakli su izuzetan doprinos kancelarije IKAO u Parizu, unapređenju bezbednosti, sigurnosti i efikasnosti, ne samo na regionalnom već i na  i na globalnom nivou, ostvaren tokom sedamdesetogodišnjeg perioda. 


Nazad na ostale vesti