Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Obeleženo 70. godina evropske i severoatlantske IKAO kancelarije u Parizu

Četvrtak, 14.07.2016.
Obeleženo 70. godina evropske i severoatlantske IKAO kancelarije u Parizu

Visoki zvaničnici  Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i vazduhoplovnih vlasti  iz evroatlantskog regiona IKAO, kao i iz drugih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija, okupili  su se 7. jula 2016 godine u Parizu, na proslavi 70. godišnjice evropske i seroatlantske IKAO kancelarije.
 
Svečanosti je prisustvovala i delegacija Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije predvođena direktorkom Mirjanom Čizmarov. 
 
Tokom ceremonije, kojom je predsedavao  Patrik Godu, generalni direktor  civilnih  vazduhoplovnih vlasti Francuske, predložen je nov način rada, omogućavajući generalnim direktorima  civilnih vazduhoplovnih vlasti, redovne sastanke na kojima bi se dogovarali i razmenjivali iskustva i mišljenja. 
 
U Parizu će biti neka vrsta regionalne  vazduhoplovne  kuće, u kojoj će se generalni direktori civilnog vazduhoplovstva iz 56 država članica IKAO, moći   redovno  sastajati kako bi se dogovarali u cilju unapređenja bezbednosti civilnog vazduhoplovstva na svim nivoima, istakao je Luis de Almeida Fonseka, regionalni direktor evropske i severoatlantske kancelarije IKAO.
 

Učesnici skupa istakli su izuzetan doprinos kancelarije IKAO u Parizu, unapređenju bezbednosti, sigurnosti i efikasnosti, ne samo na regionalnom već i na  i na globalnom nivou, ostvaren tokom sedamdesetogodišnjeg perioda. 


Nazad na ostale vesti