Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Održan ekspertski sastanak posvećen traganju i spasavanju

Ponedeljak, 09.05.2016.
Održan ekspertski sastanak posvećen traganju i spasavanju

Regionalni ekspertski sastanak posvećen traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica održan je u Beogradu, 4. maja 2016. godine, u organizaciji Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Eurokontrola.
 
Na sastanku su učestvovali predstavnici nadležnih organa za traganje i spasavanje iz ukupno osam zemalja regiona: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Slovačka i Srbija.
 
Sastanak je otvorila direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, gospođa Mirjana Čizmarov, a pored predstavnika Eurokontrola koji su uzeli aktivno učešće u pripremi i samom toku sastanka, svoje gledište u domenu međunarodne regulative i regionalne saradnje u oblasti traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu je predstavila i Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ISAO) – Regionalna kancelarija Pariz.
 
Osnovni zadatak Regionalnog sastanka bila je otvorena ekspertska debata o principima i poljima buduće saradnje nadležnih regionalnih tela za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu. Poseban aspekt rada je bio usmeren na diskusiju o organizacionim pitanjima u vezi sa formiranjem i funkcionisanjem budućeg regionalnog komiteta za traganje i spasavanje.
 
Razmene ideja i predloga među ekspertima iz zemalja i međunarodnih organizacija koje su uzele učešće na sastanku su doprineli boljem razumevanju aktuelnog stanja, izazova i željenog nivoa saradnje u navedenoj oblasti. Interaktivna debata i materijal koji je predstavljen kroz prezentacije će poslužiti kao osnov za izradu Memoranduma o razumevanju, kao krovnog akta za osnivanje Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje.
 
Pored  principa i oblasti saradnje, te rešavanja  organizacionih pitanja budućeg regionalnog komiteta koji bi se bavio strateškim i operativnim aspektima saradnje u oblasti traganja za vazduhoplovom i spasavanja u regionu, definisani su i konkretni budući koraci u sklopu celokupne inicijative.
 
S tim u vezi, učesnici sastanka su doneli sledeće zaključke:
 
  1. Potvrđena je potreba za regionalnom prekograničnom saradnjom u cilju efikasnijeg sprovođenja operacija traganja i spasavanja;
  2. Dogovoreni su konkretni budući koraci radi potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa ciljem osnivanja Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje u novembru 2016. godine;
  3. Države učesnice su preuzele zadatak da do 15. juna 2016. godine proslede Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i EUROCONTROL-u predloge za plan rada Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje za 2017. godinu;
  4. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i EUROCONTROL će do 30. juna 2016. godine dostaviti državama učesnicama nacrt Memoranduma o razumevanju, uključujući i Pravilnik o radu Regionalnog komiteta, kao i Nacrt plana rada za 2017. godinu;
  5. Države učesnice treba da do 31. avgusta 2016. godine proslede Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i EUROCONTROL-u komentare na nacrt Memoranduma o razumevanju sa pratećim Pravilnikom o radu, kao i komentare na Nacrt plana rada budućeg regionalnog tela;
  6. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i EUROCONTROL će organizovati sastanak u drugoj polovini septembra 2016. godine radi usaglašenja finalne verzije  Memoranduma o razumevanju, Pravilnika o radu i Nacrta plana rada za 2017. godinu, a koji će biti dostavljeni svim zainteresovanim učesnicama na usvajanje;

U skladu sa gore navedenim zaključcima, prvi sastanak Regionalnog SAR komiteta planiran je da se održi u novembru 2016.godine, gde će predstavnici nacionalnih tela za traganje i spasavanje iz država i međunarodnih organizacija zainteresovanih za regionalnu saradnju usvojiti i  potpisati Memorandum o razumevanju o regionalnoj saradnji u oblasti traganja i spasavanja, zajedno sa Pravilnikom o radu i  Planom rada za 2017. godinu. 


Nazad na ostale vesti