Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
Vesti sa sajta

Salzburg, 5. maj 2006. godine

Petak, 05.05.2006.
Na marginama Evropskog vazduhoplovnog samita održanog u Salzburgu 5. maja 2006. godine potpisan je Sporazumom sa Evropskom zajednicom o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja. Tim sporazumom se menjaju pojedine odredbe bilateralnih ugovora zaključenih sa zemljama Evropske unije, radi njihovog usaglašavanja sa zakonodavstvom EZ i pojedinim presudama Evropskog suda pravde. NJegovom primenom, odmah nakon potpisivanja, avioprevoziocima EZ će se garantovati jednak pristup tržištu na linijama i destinacijama i trećih zemalja.
 
Zaključivanjem ovog sporazuma stvoreni se preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog evropskog vazduhoplovnog tržišta i početna je faza u procesu formiranja jedinstvenog evropskog neba. Sporazum ne utiče na jednakost prava i obaveza između avio-prevozilaca zajednice i avio-prevozilaca trećih zemalja  obzirom da ostaju nepromenjene odredbe bilateralnih ugovora o broju frekvencija, kapacitetima ili drugim ugovorenim saobraćajnim pravima. 

Nazad na ostale vesti