Vesti sa sajta

Salzburg, 5. maj 2006. godine

Petak, 05.05.2006.
Na marginama Evropskog vazduhoplovnog samita održanog u Salzburgu 5. maja 2006. godine potpisan je Sporazumom sa Evropskom zajednicom o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja. Tim sporazumom se menjaju pojedine odredbe bilateralnih ugovora zaključenih sa zemljama Evropske unije, radi njihovog usaglašavanja sa zakonodavstvom EZ i pojedinim presudama Evropskog suda pravde. NJegovom primenom, odmah nakon potpisivanja, avioprevoziocima EZ će se garantovati jednak pristup tržištu na linijama i destinacijama i trećih zemalja.
 
Zaključivanjem ovog sporazuma stvoreni se preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog evropskog vazduhoplovnog tržišta i početna je faza u procesu formiranja jedinstvenog evropskog neba. Sporazum ne utiče na jednakost prava i obaveza između avio-prevozilaca zajednice i avio-prevozilaca trećih zemalja  obzirom da ostaju nepromenjene odredbe bilateralnih ugovora o broju frekvencija, kapacitetima ili drugim ugovorenim saobraćajnim pravima. 

Nazad na ostale vesti