Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Evropska komisija zadovoljna primenom ESAA Sporazuma

Sreda, 10.10.2007.
Delegacija Evropske komisije koja je 8. i 9. oktobra boravila u Beogradu, izuzetno je zadovoljna nivoom napretka koji je Srbija ostvarila  primenom „ Multilateralnog sporazuma o zajedničkom vazduhoplovnom području „ ( ESAA Sporazum ).
Delegaciju  iz Brisela  predvodio  je predstavnik Evropske komisije –  Mate Gergely .
Eksperti EK procenjivali su trenutno stanje u četiri oblasti:
 
- Frederic Sorensen Ekonomska regulativa i vazduhoplovni propisi
- Henryk Krasowsi, Vazduhoplovna sigurnost
- George Nikou, Vazduhoplovna bezbednost
- Jean – Marc Garot, ATM
- François Rivet, konsultant INTEGRA, za primenu SEE-FABA koncepta.
 
Tokom dvodnevne posete Beogradu , delegacija Evropske komisije razgovarala je sa predstavnicima -  Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Agencije za kontrolu letenja, ministarstava  Ekonomskog i regionalnog razvoja, Finansija, Trgovine, Rada i socijalne politike, Aerodroma „ Nikola Tesla“ , JAT Airways-a. 
Preliminarni izveštaj  o detaljima radne posete u kojem će se  konstatovati da je Srbija uspešno završila  I fazu primene ESAA Sporazuma, očekuje se u novembru. 
To je  treća poseta Evropske komisije našoj zemlji,   organizovana  povodom primene  ESAA Sporazuma.

Podsetimo, Srbija je „ ESAA Sporazum „ potpisala 19.juna 2006.godine sa EU, zemljama zapadnog Balkana, Islandom i Norveškom.  


Nazad na ostale vesti