Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Kurs ICAO u Beogradu – Safety Management Systems (SMS)

Petak, 12.10.2007.
U Beogradu će se od 15. – 19. oktobra  održati kurs ICAO Safety Managment System – Sistem upravljanja sigurnošću.
 
Kurs je namenjen  zaposlenima u sektoru za sigurnost i nadzor u okviru vazduhoplovnih vlasti, kontrole letenja, aerodroma i aviokompanija.
 
Cilj kursa je:
- unapređenje postojećeg znanja zaposlenih o upravljanju  sistemom  sigurnosti i  primenom ICAO standarda (SARPs).
- sticanje veština i primena ključnih komponenti Safety Managment Systems (SMS), i  usaglašavanje nacionalne regulative sa standardima ICAO SARPs .
 
Kurs vode eksperti  ICAO – Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo. Organizator kursa je Direktorat civilnog vazduhoplivstva Republike Srbije, a mesto održavanja - sala „Beograd“ Aerodroma„ Nikola Tesla“. 

Nazad na ostale vesti