Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Kurs ICAO u Beogradu – Safety Management Systems (SMS)

Petak, 12.10.2007.
U Beogradu će se od 15. – 19. oktobra  održati kurs ICAO Safety Managment System – Sistem upravljanja sigurnošću.
 
Kurs je namenjen  zaposlenima u sektoru za sigurnost i nadzor u okviru vazduhoplovnih vlasti, kontrole letenja, aerodroma i aviokompanija.
 
Cilj kursa je:
- unapređenje postojećeg znanja zaposlenih o upravljanju  sistemom  sigurnosti i  primenom ICAO standarda (SARPs).
- sticanje veština i primena ključnih komponenti Safety Managment Systems (SMS), i  usaglašavanje nacionalne regulative sa standardima ICAO SARPs .
 
Kurs vode eksperti  ICAO – Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo. Organizator kursa je Direktorat civilnog vazduhoplivstva Republike Srbije, a mesto održavanja - sala „Beograd“ Aerodroma„ Nikola Tesla“. 

Nazad na ostale vesti