Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Generalni direktor EUROCONTROL u DCV

Petak, 02.11.2007.
Generalni direktor EUROCONTROL gosp. Viktor Aguado bio je u radnoj poseti Beogradu 31. oktobra i 1. novembra. Prvi čovek Evropske organizacije za bezbednost vazdušne plovidbe, posetio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, gde se sastao sa generalnim direktorima DCV i Agencije za kontrolu letenja, Dragoljubom Trgovčevićem i Nikolom Stankovom, kako bi se informisao dokle se stiglo u primeni „ESAA Sporazuma“, usaglašavanju naših zakona sa regulativom Evropske Unije kao i sa trenutnim stanjem vazduhoplovnih vlasti Srbije. Gospodin Viktor Aguado izrazio je zadovoljstvo onim što je DCV učinio na polju primene vazduhoplovne regulative i sprovođenju „ESAA Sporazuma“. Prema njegovim rečima, Srbija je u tim oblastima učinila više od svih drugih zemalja zapadnog Balkana. 
 
Generalni direktor EUROCONTROL je tokom svoje dvodnevne posete Srbiji, razgovarao sa potpredsednikom Vlade Srbije Božidarom Đelićem i kao i sa predstavnicima Ministarsva za infrastrukturu. Teme sastanka bile su učešće, bezbednost i razvoj vazdušnih puteva Srbije u sistemu zajedničkih Evropskih vazdušnih puteva.  

Nazad na ostale vesti