Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Čestitke i priznanja Direktoratu

Ponedeljak, 19.11.2007.
Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije stižu čestitke i priznanje za uspešno obavljen posao na usaglašavanju vazduhoplovnih propisa sa standardima EASA i JAA, i izjednačavanju domaćih letačkih dozvola  sa evropskim licencama.
 
Poslovni partneri i prijatelji Direktorata, u svojim čestitkama odaju priznanje našoj kući, ističući to kao veliki uspeh za domaće vazduhoplovstvo i  Srbiju .
 
U čestitki Školskog centra Jat Airways kaže se „POSEBNO  ZAHVALJUJEMO NA NAPORIMA KOJE STE KAO NACIONALNA VAZDUHOPLOVNA VLAST ULOŽILI KAKO BI NAM OMOGUĆILI USLOVE ZA NESMETAN RAD I RAZVOJ. DELIMO SA VAMA VAŠE  OPREDELJENJE PREMA ZAHTEVIMA EASA/JAA, KAO I VAŠU RADOST ZBOG DOBIJENOG PRIZNANJA ZA ULOŽENE NAPORE“.
 

Zahvaljujemo svima koji  nam čestitaju i koji u ovom uspehu Direktorata vide bolju budućnost domaćeg vazduhoplovstva i Srbije kao države na putu za ulazak u EU. 


Nazad na ostale vesti