Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Čestitke i priznanja Direktoratu

Ponedeljak, 19.11.2007.
Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije stižu čestitke i priznanje za uspešno obavljen posao na usaglašavanju vazduhoplovnih propisa sa standardima EASA i JAA, i izjednačavanju domaćih letačkih dozvola  sa evropskim licencama.
 
Poslovni partneri i prijatelji Direktorata, u svojim čestitkama odaju priznanje našoj kući, ističući to kao veliki uspeh za domaće vazduhoplovstvo i  Srbiju .
 
U čestitki Školskog centra Jat Airways kaže se „POSEBNO  ZAHVALJUJEMO NA NAPORIMA KOJE STE KAO NACIONALNA VAZDUHOPLOVNA VLAST ULOŽILI KAKO BI NAM OMOGUĆILI USLOVE ZA NESMETAN RAD I RAZVOJ. DELIMO SA VAMA VAŠE  OPREDELJENJE PREMA ZAHTEVIMA EASA/JAA, KAO I VAŠU RADOST ZBOG DOBIJENOG PRIZNANJA ZA ULOŽENE NAPORE“.
 

Zahvaljujemo svima koji  nam čestitaju i koji u ovom uspehu Direktorata vide bolju budućnost domaćeg vazduhoplovstva i Srbije kao države na putu za ulazak u EU. 


Nazad na ostale vesti