Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Savet Direktorata u ponedeljak imenuje novog direktora DCV

Petak, 14.12.2007.
Vlada Srbije je na jučerašnjoj sednici  predložila  gospodina Milana Mokovića za generalnog direktora  Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. O predlogu Vlade razmatraće Savet Direktorata na sastanku zakazanom za ponedeljak, 17.decembar 2007.godine.
 
Gospodin Milan Moković  obavlja funkciju pomoćnika ministra za infrastrukturu, zaduženog za vazdušni saobraćaj. 
 
Poslove prvog čoveka civilnih vazduhoplovnih vlasti, više od godine, obavlja vršilac dužnosti generalnog direktora  Direktorata, gospodin Dragoljub Trgovčević. 

Nazad na ostale vesti