Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Milan Moković na čelu Direktorata

Utorak, 18.12.2007.
Savet Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 17. decembra 2007. godine za generalnog direktora Direktorata imenovao gospodina Milana Mokovića, koga je na tu funkciju predložila Vlada Srbije.
 
Posao prvog čoveka vazduhoplovnih vlasti Srbije,  više od godinu dana obavljao  je gospodin Dragoljub Trgovčević, kao v.d.direktora.
 
Novopostavljeni generalni direktor DCV, gospodin Milan Moković rođen je 17. juna 1950. godine, magistrirao je na Mašinskom fakultetu - odsek vazduhoplovstvo, završio je Višu pilotsku školu. Kao saobraćajni pilot JAT-a radio je u nekoliko stranih avio-kompanija. Više godina bio je rukovodilac u JAT-u, profesor na Višoj pilotskoj školi u Beogradu i predavač vazduhoplovne navigacije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
 
Od 2004. godine je pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu za kapitalne investicije, a potom infrastrukture. 
 
Gospodin Milan Moković, funkciju generalnog direktora Direktorata, prema Odluci o osnivanju DCV, obavljaće narednih 5 godina. 

Nazad na ostale vesti