Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Izveštaj o učešću delegacije Republike Srbije na Skupštini ICAO-a u Montrealu od 18. do 28. septembra 2007. godine

Sreda, 26.12.2007.
Delegacija Republike Srbije predvođena mr Milanom Mokovićem, pomoćnikom ministra za infrastrukturu, učestvovala je na 36. zasedanju Skupštine Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) u Montrealu od 18. do 28. septembra 2007. godine.
 
U radu Skupštine ICAO-a, u svojstvu člana delegacije Republike Srbije, učestvovali su Zorica Radosavljević, direktor Sektora za međunarodnu saradnju i vazduhoplovnu regulativu Direktorata civilnog vazduhoplovstva i Aleksandar Pavlović, ekspert pri ICAO-u.
 
Vodeći se isključivo stavovima koje je verifikovala Vlada Republike Srbije, države koja je punopravna članica Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva, delegacija Republike Srbije učestvovala je u radu svih radnih tela Skupštine (Pravne, Ekonomske i Administrativne komisije, Izvršnog i Tehničkog komiteta), gde su razmatrana najvažnija pitanja iz oblasti bezbednosti i sigurnosti vazdušnog saobraćaja, zaštite životne sredine, pravnih aspekata i sveukupne politike vazdušnog saobraćaja kao drugih tema iz oblasti civilnog vazduhoplovstva.
 
Delegacija Republike Srbije se na Skupštini u Montrealu susrela i sa mnogim delegacijama drugih država. U razgovorima je istaknuto da je Republika Srbija nazaobilazni faktor bezbednosti civilnog vazduhoplovstva u svetu a naročito u regionu. I pismeni izrazi podrške i zahvalnost našoj delegaciji zbog učešća u radu Skupštine, ukazuju na pomak u stavovima država članica ICAO–a prema našoj zemlji.
 
Ocenjeno je da će 36. zasedanje Skupštine ICAO-a označiti novi pravac u oblasti mađunarodnog vazdušnog saobraćaja .
 
Politika civilnog vazduhoplovstva usvojena na ovom zasedanju imaće direktan uticaj na regulativu, standarde i preporuke u oblasti bezbednosti, tehnike i ekonomiku država članica ICAO-a i drugih međunarodnih organizacija. 

Nazad na ostale vesti