Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Održana sednica saveta DCV

Utorak, 14.10.2008.
U  Beogradu je u ponedeljak, 13. oktobra održana 12. sednica  Saveta Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, koju je sazvao predsednik Saveta, Ministar za infrastrukturu u Vladi Srbije Milutin Mrkonjić.
                 
Na sednici Saveta i na dodatnim konsultacijama predstavnika  Ministarsva odbrane i Direktorata  civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije  usvojeno je sledeće:
  1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o vazduhoplovno-tehničkom osoblju održavanja vazduhoplova (JAR 66)
  2. Pravilnik o uslovima za proizvodnju vazduhoplova, motora, elise i vazduhoplovnog proizvoda ili njihovih delova (JAR 21)
  3. Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota helikoptera (JAR FCL 2)
  4. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja (JAR FCL 3)
  5. Pravilnik o organizaciji radnog vremena članova posade vazduhoplova
  6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i visini naknada za usluge koje pruža Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
  7. Program za kontrolu kvaliteta mera bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu i
  8. Program obuke u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.

Sednici su prisustvovali, članovi Saveta, ministri u Vladi Srbije Milutin Mrkonjić, Dragan Šutanovac, Ivica Dačić i generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Milan Moković.  

Beograd, sednica Saveta DCV


Nazad na ostale vesti