Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Srpsko vazduhoplovstvo učinilo veliki napredak u usvajanju standarda JAA, ocenili eksperti EASA-e

Utorak, 21.10.2008.
Generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije mr Milan Moković, primio je predstavnike Evropske  agencije za sigurnost vazdušne plovidbe – EASA  (European Aviation Safety Agency) koji su  protekle nedelje  boravili u radnoj poseti Srbiji.
 
Cilj posete bio je standardizacija plovidbenosti vazduhoplova,  odnosno uvid u stepen usvajanja i primene evropskih vazduhoplovnih zahteva (JAR – ova) u vazduhoplovnim vlastima  Srbije, aviokompanijama i vazduhoplovnoj industriji, i to u oblastima:
 
održavanja, obnovi i izmenama na vazduhoplovu i vazduhoplovnim proizvodima (JAR–145)
obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda (PART–M)
vazduhoplovno – tehničkog osoblja za održavanje vazduhoplova (JAR–21)
Eksperti EASA-e su na kraju posete, upoznali rukovodstvo Direktorata sa preliminarnim izveštajem. Oni su, između ostalog, naglasili da su izuzetno zadovoljni visokom profesionalnošću i motivisanošću  vazduhoplovnog kadra i da su vazduhoplovne vlasti Srbije u poslednjih 12 meseci učinile  veliki napredak u usvajanju standarda JAA  i EASA- e.
 
Očekuje se da će uskoro biti donesena odluka o standardizaciji srpskog vazduhoplovstva u  pomenutim oblastima.
 
Podsetimo, u oblasti plovidbenosti vazduhoplova srpsko vazduhoplovstvo je do sada standardizovano u oblastima dozvola vazduhoplovno-tehničkog osoblja i školskih centara za njihovu obuku (JAR – 66 i JAR–147).
 
Standardizacija  komletnog srpskog vazduhoplovstva  otpočela je u junu 2007. godine,  posetom eksperata EASA-e,  a već u novembru  Bord  JAA je  prihvatio preporuku JAA i EASA-e da uvrste Srbiju u koncept uzajamnog priznavanja nacionalnih dozvola  po standardima   Evropske zajednice - JAR FCL 1, JAR FCL 2 i 

JAR FCL 3 (letačke dozvole i dozvole  vazduhoplovno- medicinskih centara ) 


Nazad na ostale vesti