Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Stručnjaci ESAS-a za oblast bezbednosti u DCV-u

Ponedeljak, 03.11.2008.
Eksperti  Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference - ESAS), boravili su krajem oktobra u Srbiji.  Cilj posete  bio je utvrđivanje trenutnog stanja bezbednosti srpskog civilnog vazduhoplovstva i da li Srbija  kao članica ESAS-a, primenjuje preporuke te organizacije u ovoj oblasti  proizišle iz  ESAS dokumenta  br.30  PART- II.
 
Na sastancima održanim u Direktoratu, goste iz Brisela su sa stanjem u oblasti bezbednosti civinog vazduhoplovstva u Srbiji upoznali,  generalni direktor Direktorata mr Milan Moković, zamenik direktora  Dragoljub Trgovčević i  načelnik Službe za bezbednost civilnog vazduhoplovstva Predrag Đorđević.
 
Eksperti ESAS-a zadovoljni su celokupnim radom  Diirektorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, istakavši da Direktorat u velikoj meri  usklađuje propise iz oblasti bezbednosti sa preporukama Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva .
 
Tokom  desetak dana provere stanja na licu mesta,  sručnjaci ESAS-a razgovarali su i sa čelnim ljudima Aerodroma „ Nikola Tesla„  i  aerodromske službe Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Konačni izveštaj ESAS-a o  bezbednosnoj situaciji u našem civilnom vazduhoplovstvu , očekuje se krajem novembra. 


Nazad na ostale vesti