Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Rešenjem Direktorata aerodrom “Nikola Tesla“ od 20. novembra ima kategoriju 3b

Sreda, 19.11.2008.
Izjava generalnog direktora mr Milana Mokovića
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva, kao vazduhoplovna vlast u Republici Srbiji, izdao je danas rešenje Aerodromu „Nikola Tesla“ za kategoriju 3b koja podrazumeva dozvolu za korišćenje aerodroma u uslovima magle kada je vidljivost smanjena. Dozvola stupa na snagu posle ponoći, odnosno 20. novembra 2008.godine.
 
Kategorija 3b podrazumeva sletanje kada  je vidljivost duž poletno sletne staze veća od 75 metara i veća od 150 metara kada je u pitanju poletanje aviona. Ove operativne minimume Direktorat je definisao kao bezbednosnu granicu u ovom trenutku.
 
Tokom celokupne procedure u vezi sa izdavanjem dozvole za kategoriju 3b  Direktorat civilnog vazduhoplovstva  se pridržavao strogo propisanih  međunarodnih pravila i vodio računa pre svega o sigurnosti i bezbednosti putnika i robe ali i o interesima Republike Srbije. Pri tom ističem i značajnu podršku koju smo sve vreme rada imali i od ministra za infrastrukturu.
 
Poštujući domaće i međunarodne propise, JP "Aerodrom Nikola Tesla" i Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, d.o.o, uložili su izuzetne napore u zadnjih godinu dana, da se  posao konačno privede kraju. Bilo je potrebno, između ostalog, ugraditi dodatnu opremu, obezbediti dodatna sredstva i pripremiti sva dokumenata potrebna za međunarodno priznanje, reorganizovati službe, uraditi obavezna školovanja i  obučavanja radnika.
 
Prateći rad JP "Aerodrom Nikola Tesla" Beograd i Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, d.o.o, više od deset godina, službe Direktorata civilnog vazduhoplovstva su konačno mogle, takođe uz izuzetan napor i u vremenskom tesnacu međunarodnih rokova,  da u zadnja četiri meseca provere i odobre sve završne pojedinačne faze ugradnje kategorije 3b, da bi aerodrom „Nikola Tesla“ spreman dočekao prvu maglu.
 

Sada sa ponosom možemo reći da je aerodrom "Nikola Tesla" stao rame uz rame sa svetskim aerodromima. 


Nazad na ostale vesti