Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Dozvole DCV–a za oblast JAR 145 i PART M važeće u celoj Evropi - odlučeno u Parizu

Ponedeljak, 08.12.2008.
Dozvole koje  Direktorat civilnog vazduhoplovstava izdaje organizacijama za održavanje vazduhoplova (JAR 145) i za obezbezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova (PART M), postale su važeće u celoj Evropi i u većem delu sveta.
 
Na sastanku Komiteta i Borda JAA (Zajedničkih vazduhoplovnih vlasti) održanom 3. decembra u Parizu, prihvaćena je preporuka eksperata EASA- e (Evropska agencija za bezbednost vazdušne plovidbe), da u  ovim oblastima plovidbenosti Srbija bude uvrštena u koncept uzajamnog priznavanja nacionalnih dozvola po standardima Evropske zajednice. Eksperti EASA-e su krajem oktobra boravili u Srbiji i obavili inspekciju u oblasti plovidbenosti i utvrdili da je Direktorat civilnog vazduhoplovstva ispunio sve uslove i  počeo primenu evropskih vazduhoplovnih zahteva (JAR-ova ) u toj oblasti.
 
Na sastanku u Parizu,  Direktorat civilnog vazduhoplovstva, kao vazduhoplovna vlast Srbije, pohvaljen je za ubrzan put kojim ide u ispunjavanju evropskih standarda. Ocenjeno je da je Srbija prepoznata kao lider u regionu u oblasti vazduhoplovstva, a njena vazduhoplovna vlast kao primer  ostalim zemljama u tranziciji,  šta  i kako treba činiti.
 
Treba pomenuti da je u  Izveštaju Evropske komisije za 2007. godine, istaknut  značajan napredak srpskog vazduhoplovstva a naročito  rezultati Direktorata civilnog vazduhoplovstva u procesu harmonizacije domaće regulative sa evropskim zahtevima.
 
Podsetimo, u oblasti plovidbenosti vazduhoplova srpsko vazduhoplovstvo je do sada standardizovano u oblastima dozvola vazduhoplovno-tehničkog osoblja i školskih centara za njihovu obuku (JAR – 66 i JAR–147).
 
Standardizacija  kompletnog srpskog vazduhoplovstva otpočela je u junu 2007. godine,  posetom eksperata EASA-e,  a već u novembru  Bord  JAA je  prihvatio preporuku JAA i EASA-e da uvrste Srbiju u koncept uzajamnog priznavanja nacionalnih dozvola  po standardima Evropske zajednice – JAR FCL 1, JAR FCL 2 i JAR FCL 3  (letačke dozvole i dozvole  vazduhoplovno-medicinskih centara)
 
Na sastanku u Parizu, koji je okupio vrh evropskog vazduhoplovstva, naglašeno je da srpska vazduhoplovna vlast kontinuiranim uspesima, ubrzano otvara sebi vrata za punopravno članstvo u EASA-i, organizaciji koja okuplja zemlje Evropske unije. 

Nazad na ostale vesti