Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Svetski Dan civilnog vazduhoplovstva

Ponedeljak, 07.12.2009.
Danas je Dan civilnog vazduhoplovstva, koji je ustanovila Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (International Civil Aviation Organization).
 
Tim povodom Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije zaposlenima u ovom sektoru u Republici i širom sveta, čestita praznik i želi mnogo uspeha u daljem radu na jačanju globalne sigurnosne i bezbednosne mreže civilnog vazdušnog saobraćaja. 

Nazad na ostale vesti