Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Sreda, 30.12.2009.
U ponedeljak, 28.12.2009. godine, nešto posle 12č, u vazdušnom prostoru Republike Srbije, došlo je do narušavanja normi za razdvajanje između francuskog vazduhoplova A318 AFR286J, na liniji Pariz-Sofija, i izraelskog aviona Boing 777, ELY007, na liniji Tel Aviv-NJujork.
 
Kontrola letenja je o događaju obavestila srpske vazduhoplovne vlasti, koje su odmah reagovale i obavile inspekcijsku kontrolu. Vazduhoplovni inspektor Direktorata Civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je uvidom u audio i video snimak pomenutog događaja, nedvosmisleno utvrdio da je isključivi uzrok narušavanja normi razdvajanja vazduhoplova, nepridržavanje instrukcija kontrole letenja od strane posade francuskog aviona.
 
Instrukcije koje su izdate od strane radarskog kontrolora letenja Centra oblasne kontrole letenja Beograd, bile su ispravne i potpuno u skladu sa pravilima razdvajanja vazduhoplova. Posada francuskog aviona je čak ispravno ponovila zadatu instrukciju za snižavanje do visine od 35000 stopa (10.650 metara), ali je iz nepoznatih razloga nastavila snižavanje i ispod zadate i odobrene visine. Tek nakon pravovremene intervencije radarskog kontrolora letenja, posada francuskog aviona je zaustavila snižavanje na 34700 stopa (10.559 metara) odnosno 300 stopa niže od dozvoljenog nivoa, u trenutku kada je izraelski Boing bio udaljen 3,5 nautičkih milja, a na visini od 34000 stopa (10.346 metara).
 

O pomenutom događaju, i rezultatima analize, Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva je promptno informisao i vazduhoplovne vlasti Izraela i Francuske, čiji su vazduhoplovi bili učesnici. 


Nazad na ostale vesti