Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Republika Srbija od 4. aprila primenjuje Montrealsku konvenciju

Subota, 05.04.2014.
Konvencija o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem - Montrealska konvencija, sačinjena  u Montrealu 28. maja 1999. godine, stupila je na snagu za Republiku Srbiju 4. aprila 2010. godine, obavestila nas je Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva ( ICAO ).
 
Montralskom konvencijom  vrši se izmena Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem (Varšavska konvencija), potpisane u Varšavi 12. oktobra 1929. godine, koju je nekadašnja Kraljevina Jugoslavije ratifikovala 03.03. 1931. godine.
 
Svrha donošenja Montralske konvencije jeste uvođenje ujednačenih i savremenijih pravnih rešenja koja se odnose na odgovornost avio-prevozioca  za štetu prouzrokovanu putnicima, prtljagu i robi u međunarodnom  vazdušnom saobraćaju.
 
Podsetimo, Narodna skupština Republike Srbije  13.maja 2009. godine  usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem - Montrealsku konvenciju. 

Nazad na ostale vesti