Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Republika Srbija od 4. aprila primenjuje Montrealsku konvenciju

Subota, 05.04.2014.
Konvencija o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem - Montrealska konvencija, sačinjena  u Montrealu 28. maja 1999. godine, stupila je na snagu za Republiku Srbiju 4. aprila 2010. godine, obavestila nas je Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva ( ICAO ).
 
Montralskom konvencijom  vrši se izmena Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem (Varšavska konvencija), potpisane u Varšavi 12. oktobra 1929. godine, koju je nekadašnja Kraljevina Jugoslavije ratifikovala 03.03. 1931. godine.
 
Svrha donošenja Montralske konvencije jeste uvođenje ujednačenih i savremenijih pravnih rešenja koja se odnose na odgovornost avio-prevozioca  za štetu prouzrokovanu putnicima, prtljagu i robi u međunarodnom  vazdušnom saobraćaju.
 
Podsetimo, Narodna skupština Republike Srbije  13.maja 2009. godine  usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem - Montrealsku konvenciju. 

Nazad na ostale vesti