Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Ekspertski timovi EASE izuzetno zadovoljni Direktoratom u oblasti saobraćajne delatnosti, sprovođenja SAFA programa i plovidbenosti

Ponedeljak, 01.11.2010.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u protekle dve nedelje od 18. do 29. oktobra 2010. godine, bio je domaćin ekspertskih timova Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA - European Aviation Safety Agency) .
 
Eksperti EASE  su u okviru svoje redovne posete  nadgledali  Direktorat u primeni evropskih standarda u oblasti saobraćajne delatnosti i plovidbenosti od 18. do 22. oktobra i programa procene sigurnosti stranih vazduhoplova - SAFA programa  (Safety Assesment of Foreign Aircraft Programe) od 25. do 29. oktobra.
 
Prema  prvim preliminarnim rezultatima, timovi EASE izuzetno su zadovoljni kako DCV obavlja posleve u ovim oblastima, istakavši  profesionalizam, efikasnost i dobru atmosferu kao ključne elemente koji su omogućili Direktoratu da ostvari tako dobre rezultate na ovim poljima.
 
Pored kontrole rada DCV, stručnjaci EASE , proveravali su rad Direktorata i na terenu, kontrolišući dokumentaciju  avio- prevozilaca i organizacija iz oblasti  održavanja vazduhoplova kao i način sprovođenje SAFA inspekcije.
 
Zvanični izveštaj ekspertskih timova EASE biće dostavljen Direktoratu do kraja decembra ove godine. 

Podsetimo, ekspertski tim  Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja je početkom oktobra u Direktoratu proveravao i primenu standarda u oblasti  sertifikacije pilotskih dozvola, centara za obuku pilota i njihovih lekarskih uverenja i ocenio da DCV  odlično primenjuje evropske standarde u tim oblastima. To praktično znači da su  dozvole koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, ne samo priznate u čitavoj Evropi već i izuzetno cenjene. 


Nazad na ostale vesti