Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Ekspertski timovi EASE izuzetno zadovoljni Direktoratom u oblasti saobraćajne delatnosti, sprovođenja SAFA programa i plovidbenosti

Ponedeljak, 01.11.2010.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u protekle dve nedelje od 18. do 29. oktobra 2010. godine, bio je domaćin ekspertskih timova Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA - European Aviation Safety Agency) .
 
Eksperti EASE  su u okviru svoje redovne posete  nadgledali  Direktorat u primeni evropskih standarda u oblasti saobraćajne delatnosti i plovidbenosti od 18. do 22. oktobra i programa procene sigurnosti stranih vazduhoplova - SAFA programa  (Safety Assesment of Foreign Aircraft Programe) od 25. do 29. oktobra.
 
Prema  prvim preliminarnim rezultatima, timovi EASE izuzetno su zadovoljni kako DCV obavlja posleve u ovim oblastima, istakavši  profesionalizam, efikasnost i dobru atmosferu kao ključne elemente koji su omogućili Direktoratu da ostvari tako dobre rezultate na ovim poljima.
 
Pored kontrole rada DCV, stručnjaci EASE , proveravali su rad Direktorata i na terenu, kontrolišući dokumentaciju  avio- prevozilaca i organizacija iz oblasti  održavanja vazduhoplova kao i način sprovođenje SAFA inspekcije.
 
Zvanični izveštaj ekspertskih timova EASE biće dostavljen Direktoratu do kraja decembra ove godine. 

Podsetimo, ekspertski tim  Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja je početkom oktobra u Direktoratu proveravao i primenu standarda u oblasti  sertifikacije pilotskih dozvola, centara za obuku pilota i njihovih lekarskih uverenja i ocenio da DCV  odlično primenjuje evropske standarde u tim oblastima. To praktično znači da su  dozvole koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, ne samo priznate u čitavoj Evropi već i izuzetno cenjene. 


Nazad na ostale vesti